Detta är en liten lista med sådant man kan behöva veta som ny medlem med båtplats i Segel Sällskapet Brunnsviken - SSB. Den är mycket kortfattad. Ge gärna tips om det är mer viktigt som bör läggas till här. Läs dock mer i våra ordningsföreskrifter, stadgar och miljöpolicy.

Läs om vår anrika förening - vår historia sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden när SSB bildades 1898 - på denna vår websida http://www.ssb.nu.

Se också i Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen och sammanfattning av viktigt att veta.

Då många frågar om kostnader, ber vi dig titta på våra "Avgifter".

Bli medlem och få båtplats:

 • Ansök om båtplats och medlemsskap via menyn Bli Medlem, båtplats, där du via en länk till bas.batunionen får ställa din båt i kö för båtplats. Alla med båtplats måste bli medlemmar. Bara båtar med sommarplats kan få vinterplats, på grund av begränsat utrymme på land.
 • Via Kontakt kan också vem som helst skicka epost till vissa styrelsemedlemmar (utan inloggning).

Normalt hanteras nya medlemmar och båtplatser av hamnkapten, med hjälp av hamnfogden i Ekhagen om det är segelbåt. Båtplatserna fördelas och adressuppgifter mm. läggs in i vårt medlemsregister, din medlemsansökan måste godkännas. Därefter skickas fakturor ut till nya medlemmar och du får hämta nyckelbrickor etc.

Som ny medlem:

 1. Kontrollera regelbundet dina uppgifter i medlemsregistret i BAS genom att logga in i http://bas.batunionen.se. Vktigaste är din email-adress, din address och dina båtförsäkringsuppgifter. Där ser du också de avgifter du ska betala och dina fakturor. Anmäl helst att du vill få e-faktura - det underlättar. Du har normalt själv skapat BAS-inloggning när du ställde dig i kö för att bli medlem hos SSB. Du kan begära att få nytt lösenord hemsänt till den e-postadress som finns registrerat i medlemsregistret.
 2. Du kan som medlem ställa dig i kö om du vill byta båtplats. Se mera via länken Medlemsregistret i BAS.
 3. Som medlem kan du registrera dig för inloggning här i http://www.ssb.nu, vår websida, med samma email som du angav i BAS, Läs först informationen i Inloggning SSB och Medlemsmenyn och klicka sedan på Skapa inloggning under login-formuläret. När du fått inloggning kan du logga in och se lite mer information, som enbart inloggade medlemmar ser. Vid registrering, måste eposten stämma med medlemsregistret.
 4. Läs våra ordningsföreskrifter, vår miljöpolicy, våra stadgar. De finns på vår websida.
 5. Kontakta hamnkapten eller ordförande eller intendenten för att träffas i Brunnsvikens klubblokal och få:
  • Nyckel till grinden - signera mottagen nyckel. Du kan köpa extranyckel att ha inom familjen men du har ansvaret.
  • SSB Vimpel att sätta på båten. Om vimplen blåser sönder kan du köpa en ny.
  • SSB Klubbmärke för detta år att klistra på båten, väl synligt från fören. Med märket kan man bl.a. ligga gratis vid bryggan på vår egen klubbholme Getfoten. Se mera information om rabatter i listan över avgifter här på websídan. Varje sjösättning får du hämta ett nytt märke.
  • SSBs matrikel i tryckt form. Varje sjösättning får du hämta en ny tryckt matrikel.
   Om du inte har vinterplats och därför inte sjösätter båten i Brunnsviken, ska du ändå hämta märke och matrikel vid sjösättningen varje år. Annars kom överens om en tid med hamnkapten, ordförande, eller kassören.
 6. Ansök om familjemedlemskap för familjemedlemmar via interna köer - se menyn Bli Medlem, båtplats - Andra ändringar.
 7. Information för Nya Medlemmar ges av styrelsen vid möten tre gånger per år (mars, juni, september). Läs gärna här: Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen med sammanfattning av viktig information.

Bra att veta:

 • Viktigt: Läs våra ordningsföreskrifter och stadgar - dessa måste alla medlemmar följa. Läs också vår integritetspolicy hur vi behandlar personuppgifter, se alla dessa via denna länk.
 • Se också kalendern i http://www.ssb.nu när olika aktiviteter planeras.
 • Glöm inte att vi är en FÖRENING, inte en marina. Medlemmarna deltar i föreningen och hjälper varandra. Styrelsen ber medlemmarna hjälpa till när det behövs, t.ex. vid sjösättning, upptagning och vid underhåll av Getfoten och hamnarna, vilket räknas in i den arbetsplikt som gäller för alla som har båtplats i SSB - se Boka Arbetspass.
 • Nyckelbrickan går både till grinden och till klubblokalen. Var mycket noga med att inte släppa in obehöriga.
 • Vi har kameraövervakning i Brunnsviken och Ekhagen. Inspelning görs som automatiskt raderas efter en tid, enbart polisen kan få tillgång till det inspelade.
 • Medlemsmöte är det tre gånger per år, varav mötet i mars-april är ett årsmöte där det mesta beslutas.
 • Varje år i november, måste du "ansöka" om att behålla eller byta båtplats (e-post sänds ut med länkar för anmälan). I slutet av mars sänds alla fakturor ut för medlemmarna att betala för sommarplats och medlemsavgift. Senast i början av augusti finns en chans att säga upp vinterplatsen och då skickas också fakturor för vinterplats med kranlyft.
 • Viktigt: Du, eller en representant för dig, måste finnas på plats vid upptagning och sjösättning och ta ansvar för båten. Upptagning och sjösättning sker gemensamt en helg på höst och vår - det är trångt på land så alla måste upp/ner samtidigt i rätt ordning.

 

Bottentvätt