f t g m
Copyright 2023 - Custom text here

Upptagning 2021 Kallelse lördag-söndag 2 - 3 oktober

upptagning_SSB

Nu börjar det närma sig slutet för säsongen och därmed upptagning av våra båtar.

Information har gått ut till alla medlemmar, då vi vill försäkra oss om att alla medlemmar som INTE torrsätter sin båt undviker klubbens område dessa dagar, för att minimera Covid-19 smittspridning. Under upptagningen måste antalet personer på området begränsas. Inga andra aktiviteter får förekomma. Undvik att jobba med båten under upptagningshelgen. 

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB får en kallelse via email. Din eller din ersättares närvaru är obligatorisk när din båt tas upp, vi förutsätter att personer i riskgrupper nu har vaccinerats. Om du inte fått en kallelse, kontakta vår Hamnkapten i god tid före upptagningen! Se e-postformulär och telefonnummer i menyn Kontakt eller inloggad som medlem se Medlemsmeny - Funktionärer. Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före upptagningen, annars kan du ej påräkna plats.

Det är viktigt att du kommer i tid, minst 1 timme innan avsatt tidpunkt. Anmäl dig i klubbhuset och få din nummberbricka. Se över ditt pallmaterial och bockar. Nummerbrickan ska fästas på babords aktre bock eller stötta. Tavlorna som visar vilken placering just din båt kommer att ha på kajen, är utställda i glasskåpen som hänger på husväggen till klubbhuset. Om någon vill bygga båthus och behöver ha mer bredd på sin plats än de riktlinjer vi har 30 cm per sida (dvs 60 cm till nästa båt), var vänlig kontakta hamnkapten, extra avgift tillkommer.

Redan från och med torsdagen är det förbjudet att parkera med sin bil i närheten av grinden, avspärrningar kommer att ställas ut. Vi ber er alla vänligen respektera dessa avspärrningar då det är en förutsättning för att kranbilen skall komma till och göra sitt jobb.

Upptagningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar med tider får du via en pdf-fil på  Min Sida (Medlem) i BAS.

Arbetslag för upptagningen - Medlem ombedes att snarast boka tid i arbetslag, som passar egna upptagningen. Även medlem utan båt på land kan anmäla sig, det räknas som arbetsplikt. Via http://bas.batunionen.se "Min Sida (medlem)" - "Boka Pass" - "Upptagning" bokar du ditt pass, men där kan också alla se vilka som ingår i arbetslagen.

Tanken är att arbetslagen ska bli duktiga och kunna sin uppgift bra, så att upptagningen kan ske så smidigt, säkert och ansvarsfullt som möjligt. Därför önskar vi att flera personer med erfarenhet återkommer i arbetslagen varje år och att nya tillkommer för att lära sig. Tänk på ansvaret att ingen båt skadas

Viktigt meddelande från Hamnfogden inför upptagningen:

De som har plats på stora planen i rad 1 + 2 (från sjön räknat) ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter bryggan och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats utefter Brunnsviksvägen på båda sidor om grinden ställer fram sina bockar, stöttor mm utefter staketet och ungefär där båten kommer att placeras. De som har plats på Bellevuekajen ställer sina fram bockar, stöttor mm utefter staketet (slänten) och ungefär där båten kommer att placeras.

Efter upptagningen - bör ske efter helgen pga kvarvarande smittrisk:

När båten har lämnat sommarplatsen måste du ta bort samtliga förtöjningstampar och låskättingar mm från bryggan. Bryggorna skall vara tillgängliga för ev reparationer. Kvarglömda tampar och kättingar kan utgöra en olycksrisk. I år är det frivilligt att ta upp sin boj. Glöm dock inte att kontrollera kätting eller annan förbindelse med bojstenen. En kätting håller c:a 5 år och måste sedan bytas. Ingenting får förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen. Detsamma gäller för staketet och slänten utefter Bellevuekajen. Det ni behöver förvara vid båten skall ligga under täckningen. Har ni brännbart material som skall kastas, kommer containern att vara öppen fram till den städdagen. Icke brännbart tar ni med er.

Glöm inte bort att båten skall täckas senast söndagen den 31:a okt.

I samband med städningen den 31 oktober kommer allt som förvaras utmed staketet längs Brunnsviksvägen och staketet och slänten utefter Bellevuekajen att tas bort. Inför denna kommer en kallelse att skickas ut.

________________________________________

Allmänt kom ihåg:.

 • Båten måste vara klar för att upptagningen.
  • Namn och mobilnr på kontakt person som närvarar vid upptagningen bör finnas på akter bock/stötta.
  • Markera var slingbanden ska placeras
  • Lång förtamp fäst i fören

 • Giltig båtförsäkring är obligatoriskt. Ta gärna med försäkringsbeviset.
 • Kom i tid till upptagningen, minst 1 timme innan angiven tid. Sen ankomst innebär att alla som skall upp efter dig får vänta på dig, men kom inte heller alltför tidigt så att vi minimerar antal personer på området.

 • Ankomst/Anmälan:
  • Anmäl dig i klubbhuset och få nummerbrickan.

 • Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före upptagningen.

 • För säkerhets skull:
  • Arbetsledningens anvisningar måste ovillkorligen följas
  • Det är förbjudet att vistas inom kranens arbetsområde

 • Inne på området, håll dig i närheten av din båt och vänta på din tur. Håll avstånd till arbetslaget!
 • Lämna klubbområdet efter upptagningen.
 • Under upptagningen får inga master ligga vid Bellevuekajen.
 • Förtöjning vid jolle bryggan kräver föranmälan (till Hamnkapten)


OBS! Redan på torsdag!
Var vänlig respektera de avspärrningar som kommer att finnas på vägen utanför området! Dessa är till för att säkerställa mobilkranens framfart och kommer att ställas ut redan under torsdagen och tas bort söndag kväll när kranen farit. Vänligen respektera även att det råder strikt bilförbud inne på området under perioden fredag till söndag!

Väl mött hälsar upptagningskommittén!