f t g m
Copyright 2020 - Custom text here

Bli medlem i SSB och ansök om båtplats

Kö till båtplats i Brunnsviken (motorbåt) eller Ekhagen (segelbåt) och ansökan om medlemsskap i Segel Sällskapet Brunnsviken - SSB.

Ansökan görs via BAS i båtunionen, där vårt medlemsregister finns. Du kan också ansöka om medlemsskap utan båtplats.

Ansök via denna länk: https://bas.batunionen.se/ExternalComm/WaitingListApplication/1152

Länken går till en kö-funktion i http://bas.batunionen.se  (där kan du skaffa BAS-inloggning om du inte redan har det). Du fyller i din ansökan. Välj rätt båttyp segel/motor för att hamna i rätt område, eller välj att bara ansöka om medlemskap utan båt. Innan båtplatsansökan eller medlemsansökan-utan-båtplats fylls i, läs SSBs stadgar, Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy. Du måste känna till dem. För att få båtplats krävs att du erhåller medlemskap och att båten uppfyller kriterier för att passa i ledig plats.

Har du redan login till Båtunionens bas.batunionen.se, t.ex. via annan båtkubb, använder du samma login men ser till att dina båtuppgifter är korrekta inför ansökan till SSB.

Avgifter:

En köavgift för båtplatsansökan tas ut av icke-medlem, se Avgifter där också alla andra avgifter listas, för medlemsskap, båtplats och annat.

Nybliven medlem:

Efter att du godkänts som medlem och betalat inträdesavgift och medlemsavgift, hämtar du ut en nyckel och samtidigt ska du skriva under en medlemsförsäkran att du läst och ska följa SSBs föreskrifter och stadgar. Detta gör du i vårt klubbhus när du träffar någon ur styrelsen. Skicka t.ex. e-post till hamnkapten eller ordförande och bestäm träff vid klubbhuset. Se menyn KONTAKT för mail-formulär.

Därefter bör du också registrera dig för inloggning här i http://www.ssb.nu och kan sedan se lite mer information, bara för medlemmar.

Se mer detaljer i Information till nya medlemmar.

Vår postadress är: ""Segel Sällskapet Brunnsviken, Brunnsviksvägen 8, 113 47 Stockholm"" och där finns även vårt klubbhus och motorbåtshamnen.

Redan medlem i SSB: Ansök om båtplats eller ändring av båtplats via en länk i din egen "Min sida" i BAS - http://bas.batunionen.se.

 

Ansökan om enbart medlemskap i SSB utan båtplats

Även om du inte vill ha båtplats, kan du ändå ansöka via samma länk som ansökan om båtplats: https://bas.batunionen.se/ExternalComm/WaitingListApplication/1152. Då väljer du "Jag vill endast bli medlem utan båtplats".