Information till nya medlemmar

Detta är en liten lista med sådant man kan behöva veta som ny medlem med båtplats i Segel Sällskapet Brunnsviken - SSB. Den är mycket kortfattad. Ge gärna tips om det är mer viktigt som bör läggas till här. Läs dock mer i våra ordningsföreskrifter, stadgar och miljöpolicy.

Läs om vår anrika förening - vår historia sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden när SSB bildades 1898 - på denna vår websida http://www.ssb.nu.

Se också i Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen och sammanfattning av viktigt att veta.

Bli medlem och få båtplats:

Normalt hanteras nya medlemmar och båtplatser av hamnkapten, med hjälp av hamnfogden om det är segelbåt. Båtplatserna fördelas och adressuppgifter mm. läggs in i vårt medlemsregister, din medlemsansökan måste godkännas. Därefter skickas fakturor ut till nya medlemmar.

Som ny medlem:

 1. Kontrollera regelbundet dina uppgifter i medlemsregistret i BAS,i http://bas.batunionen.se. Du ska ha fått login-uppgifter via email, men kan begära att få nytt lösenord hemsänt till den e-postadress som finns registrerat i medlemsregistret. Här kan du också se dina fakturor. Du kan som medlem ställa dig i kö om du vill byta båtplats. Se mera via länken Medlemsregistret i BAS.
 2. Om du registrerar dig för inloggning här i http://www.ssb.nu, vår websida, så kan du logga in och se lite mer information, som enbart inloggade medlemmar ser. Vid registrering, måste eposten stämma med medlemsregistret.
 3. Läs våra ordningsföreskrifter, vår miljöpolicy, våra stadgar. De finns på vår websida.
 4. Kontakta hamnkapten eller ordförande för att träffas i Brunnsvikens klubblokal och få:
  • Nyckel till grinden - signera mottagen nyckel. Du kan köpa extranyckel att ha inom familjen men du har ansvaret.
  • SSB Vimpel att sätta på båten. Om vimplen blåser sönder kan du köpa en ny.
  • SSB Klubbmärke för detta år att klistra på båten, väl synligt från fören. Med märket kan man bl.a. ligga gratis vid bryggan på vår egen klubbholme Getfoten. Se mera information om rabatter i listan över avgifter här på websídan. Varje sjösättning får du hämta ett nytt märke.
  • SSBs matrikel i tryckt form. Varje sjösättning får du hämta en ny tryckt matrikel.
   Om du inte har vinterplats och därför inte sjösätter båten i Brunnsviken, ska du ändå hämta märke och matrikel vid sjösättningen varje år. Annars kom överens om en tid med hamnkapten, ordförande, eller kassören.
 5. Information för Nya Medlemmar ges av styrelsen tre gånger per år (mars, juni, september). Läs gärna här: Information om SSB för Nya Medlemmar en presentation av föreningen med sammanfattning av viktig information.

Bra att veta: