Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy samt Stadgar

Ordningsföreskrifter med Miljöpolicy samt Stadgar förbinder sig varje medlem att följa.

Ordningsforeskrifter_SSB

Miljöpolicy SSB

Avfallsplan SSB

STADGAR SSB 2022-01-10

Integritetspolicy

Här finns även Stadgar för SSBs Veteranklubb.

STADGAR för SSBs Veteranklubb 1990-03-17

-----------------------------------------------------------------------

För information finns här länk: Tillstånd och regler för båtklubbar, där du hittar Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov.