Getfotsregatta 2022 anmälan

Anmälan till Getfotsregatta 2022 Lördagen 13 augusti

Skeppare
Båtklubb
Mobilnummer i båt
Båtnamn
Båttyp
Segelnummer
SRS-tal (n.nnn) (hänsyn till Flygande Segel och Shorthand)
Flygande segel Ja Nej
Shorthanded Ja Nej   (kapten + max 1 besättningsmedlem)
Email

En länk till standard SRS-tabellen finns HÄR.  (Du bör öppna i separat fönster för att ha kvar formuläret).
Ange rätt SRS-tal i fältet ovan, beroende om du ska använda flygande segel eller inte.
Om du inte har ett standard SRS, fyll i mätbrevsnumret nedan.


_______ Valfria fält nedan. Alla ovan måste fyllas i: ____________

Familjeklass, ange antal barn <13 år
i besättningen
Mätbrevsnummer om SRS avviker
från tabellen
Antal besättningsmedlemmar, ≥ 13 år, till
kräftskivan förutom skepparen
(påverkar avgiften om besåttningen inte är SSB-medlemmar)

Meddelande:


Betala till bankgiro 110-1161 anmälningsavgift och eventuella ytterligare kräftskiveavgifter
Skriv tydligt vid betalningen: "Båtnamn, Getfotsregatta 2022, Skepparens namn, gärna mobilnummer" (normalt max 30 tecken per rad, men flera rader tillåts oftast)


Uppgifterna används enbart för årets Getfotsregatta och enbart följande fält rapporteras publikt på www.ssb.nu:Skeppare, Båtklubb, Båtnamn, Båttyp, Segelnummer, SRS, FlygandeSegel, Shorthanded, Extra kräftätare, Familjeklass(antal barn i besättningen) samt senare resultatet som tid och position.