Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till:

Årsmöte onsdagen den 5 april 2023 kl 19.00 i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm.

Kallelse med dagordning för medlemsmötet har sänts ut till medlemmarna.

Alternativt logga in i www.ssb.nu som medlem, så kan du följa denna länk till medlemsarkivet där du hittar kallelsen under år 2023. En vecka innan mötet hittar du också där alla tillhörande dokument.

Vi är en ideell förening och det förväntas att medlemmarna aktivt engagerar sig och infinner sig på medlemsmöten.

Välkomna / Styrelsen SSB