f t g m
Copyright 2023 - Custom text here

Getfotsregattan

Segrare i Getfotsregattan Liros Cup 2022-08-20 blew Björn Erixson i NF "Attack". 

Björn seglade i klass SRS Shorthanded och vann givetvis även den klassen. 

I klass "vanlig" SRS, har vi Gertud Ocklind som segrare med NF "Queen"

Det var bra vind och den drygt 15 Nm långa banan tog ca 3 timmar. 

Vi gratulerar segrarna !!

 

Resultat Getfotsregattan

Getfotsregattan inbjudan

Getfotsregattan anmälan

Seglingsföreskrifter Getfotsregattan

 

Norr Bergholmen:

Bergholmen

Start 2 dundrar mot bergholmen:

Start2

Se även placeringen i Stockholm Liros Cup: https://www.svensksegling.se/Distrikt/stockholmsseglarforbund/Kappsegla/LirosStockholmSRSCup/ 

Seglingsföreskrifter Getfotsregattan

Länk till PDF-fil med dessa Seglingsforeskrifter.

 

Arrangör:

Segel Sällskapet Brunnsviken (SSB)

 

Sekretariat:

Vid SSB's restaurang på Getfoten. Där finns också den officiella anslagstavlan. Öppet: fredag 20:00-22:00, lördag 8:00-9:00 och under protesttiden. VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna under tävlingsdagen. De som inte har VHF bör tala om vid skepparmötet att de vill få informationen via mobilen. Meddelande kan lämnas på tel. 0735305529 (Henrik Olsson).

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Erik Torstensson

Seglingsledare: Bruno Bergqvist  

Säkerhetschef: Lennart Johansson

Protestkommitté: Erik Torstensson, Henrik Olsson

Kappseglingskommitté: Henrik Olsson, Erik Torstensson, Sylvain Chatelet, Colarieti Tosti Massimillano, Lennart Johansson och Philip Werner.

Regler:

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se). Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för SRS Kölbåtar. En båt med högst två personers besättning (def. besättning se RSR C.5.1.) får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) utöver dessa två personer i besättningen får en media crew finnas ombord men denna får inte deltaga i handhavandet av båten. En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel.

Ändring av ""flygande segel"" eller ""SRS-shorthanded"" kan ske via email till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast torsdagen innan tävlingen, så vi får med det i listorna. I värsta fall kan en ändring meddelas till tävlingsledningen senast en timme innan skepparmötet, men deltagaren bör då vid skepparmötet kontrollera listorna.

Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se). SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas i god tid innan kappseglingen, helst en vecka innan starten, genom att SRS mätbrevsnummer anges i anmälan eller via mejl till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S1.1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Villkor för att deltaga:

    • Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
    • Båt ska vara ansvarsförsäkrad.
    • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”.
    • Segel Sällskapet Brunnsviken accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

Skepparmöte 

Framför restaurangen på Getfoten kl. 08:30, position: N59°22,783 / O18°21,489

Uppskjuten start:  

Enligt 27.3. Flagga AP sätts, följt av två skott.
När AP halas, är det 6 minuter till start, dvs. 1 min innan varningssignal (5 min) skjuts för start.

signalflagg ap ner 6min

Startprocedur:

Enligt regel 26.  Varningssignal för första start kl. 9:55. Det blir vanligen två starter, med de långsammaste båtarna i första starten.

 

Beskrivning  Flagga  Ljud Tid före start 
Varning Klassflagga upp signal   5 minut 
Förberedelse Flagga P upp signal   4 min 
En-Minut  Flagga P ned lång signal  1 min 
Start Klassflagga ned  skott  0

  signalflag p upp 4min ner1min

Enskild återkallelse:

Enligt 29.1. Flagga X sätts med ett eller flera tut tills berörd båt vänder.
signalflag x enskildbat aterkallas

Allmän återkallelse:

Enligt 29.2. Flagga ""Första Likhetstecken"" sätts, två tut. Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal.
Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.
signalflag 1likhet aterkallelse

Bana:

Startlinje mellan bojar utanför SSB's bastu södra sidan Getfoten. Banskiss vid sekretariatet. Banlängd ca 15 M.

Avkortad bana:

Banan kan avkortas till en alternativ bana 10 M. Meddelas vid skepparmötet, eller vid behov på VHF kanal 72, eller för de som meddelat sig sakna VHF, på mobilen.

  

Tidsbegränsning:

Vid målgång efter 16:00 rapporterar man själv sin målgångstid till mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - denna tidsgräns kan förstås utökas om många har svårt att hinna i mål inom denna.

Maxtid är satt till 16:00 för att komma med i resultatet samma dag, men alla som sänder in en målgångstid under tävlingsdagen kommer få ett resultat uträknat i den slutgiltiga resultatlistan som presenteras på hemsidan följande vecka.

Målgång:

Mellan boj och brygga på Getfotens norra sida. Storseglet ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Spara uppgifterna, seglingskommitteen kan komma att kontakta er.

Protester:

Skall lämnas senast 1 timme efter målgång dock senast kl 16 till sekretariatet. Kallelser till protestförhandling anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Protest som lämnats in sent på grund av sen målgång, behandlas vid ett senare tillfälle.

 

Resultat: 

Prisutdelning vid 17:00 framför restaurangen. Resultatet publiceras också på http://www.ssb.nu

Säkerhetsföreskrifter:

Säkerhetsgenomgång sker i samband med skepparmötet.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara: En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.

KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning: En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.

KSR 4 Besluta att kappsegla: En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

Säkerhetsinstruktioner:

Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar. Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge hjälp. (Notera tid för eventuell undsättning, kommer att avräknas seglad tid). 

Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA

LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112.
Informera sedan Säkerhetschefen eller någon annan i tävlingsledningen.

Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs. En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara. Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.

Viktigt: Om person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn

Sjukvård Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.

Kontaktuppgifter: 

Namn Funktion  Telefon  Radioanrop VHF

Sjöräddningen

NÖD 112  Sweden Rescue kanal 16
Bruno Bergqvist Seglingsledare   Getfotsregatan kanal 72
Lennart Johansson Säkerhetschef   Getfotsregatan kanal 72
Erik Torstensson Tävlingsledare   Getfotsregatan kanal 72

 

Getfotsregattan 2022 Resultat

Resultat totalt: 

Resultat ändrats 2022-08-22, då Twiggys SRS var fel, de hade ändrat till SRS SH den 17/8 men SRS talet uppdaterades ej, nu korrigerat.

  Förnamn Efternamn Tävling/klass Båttyp Båtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
1 Björn Erixson Getfotsregattan Shorthanded NF Attack 0,891 305 10:00:00 12:55:54 02:55:54 02:36:44 1
2 Ake  Cederborg Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Modesty 0,834 289 10:00:00 13:13:50 03:13:50 02:41:39 2
3 Gertrud Ocklin Getfotsregattan NF Queen 0,902 215 10:00:00 12:59:29 02:59:29 02:41:54 3
4 Jonas Robin Getfotsregattan Shorthanded Wasa30 Twiggy 0,977 60 10:10:00 12:57:09 02:47:09 02:43:18 4
5 Philip Werner Getfotsregattan Shorthanded Albin Nova Fideli 0,931 156 10:10:00 13:06:04 02:56:04 02:43:55 5
6 Fredrik Larsson Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Valborg 0,834 325 10:00:00 13:18:16 03:18:16 02:45:21 6
7 Kenneth Höglund Getfotsregattan   X-99 s/y Relax 1,006 586 10:10:00 12:56:18 02:46:18 02:47:18 7
8 massimiliano colarieti tosti Getfotsregattan Shorthanded Havsörn 2 Zoe 0,835 8960 10:00:00 13:20:50 03:20:50 02:47:42 8
9 Christer Back Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Älvan 0,834 72 10:00:00 13:22:28 03:22:28 02:48:51 9
10 Daniel Bergman Getfotsregattan Shorthanded Omega 34   0,920 4497 10:10:00 13:14:22 03:04:22 02:49:37 10
11 Andreas Lindmark Getfotsregattan Dominant 95 Hanna 0,926 26 10:10:00 13:16:19 03:06:19 02:52:32 11
12 Peter Adler Getfotsregattan Shorthanded Hanse 331 Inga-Lill 5 0,941 111 10:10:00 13:15:56 03:05:56 02:54:58 12
13 Sofia J Getfotsregattan Dehler 35 Super Sonic 1,037 2011 10:10:00 12:59:11 02:49:11 02:55:27 13
14 Sylvain Chatelet Getfotsregattan Diva39 Floating Point 0,996 10933 10:10:00 13:07:15 02:57:15 02:56:32 14
15 Hellen Lidgard Getfotsregattan Arcona 32 Anna1 0,906 28 10:10:00 13:25:41 03:15:41 02:57:17 15
16 Pontus Söderström Getfotsregattan Omega 36 Anna 1,007 155 10:10:00 13:08:04 02:58:04 02:59:19 16
17 Erik Torstensson Getfotsregattan Shorthanded Hanse   1,119 175 10:10:00 12:50:45 02:40:45 02:59:53 17
18 Radu Cernea Getfotsregattan Shorthanded Möre 30 Ara 0,858 30 10:00:00 13:43:35 03:43:35 03:11:50 18
19 Karin Rehnberg Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Splash 0,834 498 10:00:00 DNF      
20 Erika Franzen Getfotsregattan H-BÂt Doris 0,871 384   DNS      
21 Thomas Lindefors Getfotsregattan Havsörn II Sibell 0,901 106   DNS      

 

Resultat SRS Shorthanded (SH):

Förnamn Efternamn Båttyp Båtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
Björn Erixson NF Attack 0,891 305 10:00:00 12:55:54 02:55:54 02:36:44 1
Ake  Cederborg RJ85 Modesty 0,834 289 10:00:00 13:13:50 03:13:50 02:41:39 2
Jonas Robin Wasa30 Twiggy 0,977 60 10:10:00 12:57:09 02:47:09 02:43:18 3
Werner Werner Albin Nova Fideli 0,931 156 10:10:00 13:06:04 02:56:04 02:43:55 4
Fredrik Larsson RJ85 Valborg 0,834 325 10:00:00 13:18:16 03:18:16 02:45:21 5
massimiliano colarieti tosti Havsörn 2 Zoe 0,835 8960 10:00:00 13:20:50 03:20:50 02:47:42 6
Christer Back RJ85 Älvan 0,834 72 10:00:00 13:22:28 03:22:28 02:48:51 7
Daniel Bergman Omega 34   0,920 4497 10:10:00 13:14:22 03:04:22 02:49:37 8
Peter Adler Hanse 331 Inga-Lill 5 0,941 111 10:10:00 13:15:56 03:05:56 02:54:58 9
Erik Torstensson Hanse   1,119 175 10:10:00 12:50:45 02:40:45 02:59:53 10
Radu Cernea Möre 30 Ara 0,858 30 10:00:00 13:43:35 03:43:35 03:11:50 11
Karin Rehnberg RJ85 Splash 0,834 498 10:00:00 DNF      

Resultat SRS:

Förnamn Efternamn BÂttyp BÂtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
Gertrud Ocklin NF Queen 0,902 215 10:00:00 12:59:29 02:59:29 02:41:54 1
Kenneth Höglund  X-99 s/y Relax 1,006 586 10:10:00 12:56:18 02:46:18 02:47:18 2
Andreas Lindmark Dominant 95 Hanna 0,926 26 10:10:00 13:16:19 03:06:19 02:52:32 3
Sofia J Dehler 35 Super Sonic 1,037 2011 10:10:00 12:59:11 02:49:11 02:55:27 4
Sylvain Chatelet Diva39 Floating Point 0,996 10933 10:10:00 13:07:15 02:57:15 02:56:32 5
Hellen Lidgard Arcona 32 Anna1 0,906 28 10:10:00 13:25:41 03:15:41 02:57:17 6
Pontus Söderström Omega 36 Anna 1,007 155 10:10:00 13:08:04 02:58:04 02:59:19 7
Erika Franzen H-BÂt Doris 0,871 384 10:00:00 DNS      
Thomas Lindefors Havsörn II Sibell 0,901 106 10:00:00 DNS      

Getfotsregattan inbjudan

 

Inbjudan till Getfotsregattan Liros Cup

Välkommen till Getfotsregattan 2023 som går av stapeln Lördagen den 26 augusti.

Se även information på Sailarena

Läs seglingsforeskrifter  för Getfotsregattan

 Start klockan 10:00. Skepparmöte klockan 08:30 framför restaurangen på Getfoten (endast 1 person per båt). Anmälan görs här Getfotsregattan anmälan - glöm inte att ange båtmodell och SRS tal med eller utan flygande segel. Avdrag flygande segel ej tillåtet efter Onsdag 23:e augusti.

SSBs tradititionella kräftskiva är samma kväll, anmäl er till kräftskivan via Anmälan till SSBs kräftskiva 23 aug 2023. 

 
Banbeskrivningar Bana-1 och  Bana-2

Bansträckning Bana 1.

Getfotsregattan 15 

Frågor kring dessa seglingar så ring Henrik Olsson 076-620 14 81‬ eller Philip Werner  0727242781 så förklarar vi. Eller epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Deltagaravgift är 300 kr per båt som inte är SSB medlem. 

Prisutdeling vid 17:00, Pokaler blir det i vanlig ordning och lite andra priser också.

Givetvis hoppas vi att alla tävlande och gäster är med på kräftskivan!

PS! Glöm inte att berätta för alla Du känner att de är mycket välkomna att delta på denna segling !

Välkomna

 

Sponsorer:

 

liros transparent