results 20230802 mk2

results 20230809

 

results 20230816

 

Bottentvätt