Getfotens restaurang ska vara öppen som vanligt från sjösättning till upptagning. Det är en ny arrendator och viss renovering görs just nu av arrendatorn, Se mer information i kommande Matrikel. Det finns också en ny webbsida http://getfotensjokrog.se  men den är under uppbyggnad och inte komplett än.