Vårens sjösättning i Brunnsviken 2023, lördag - söndag  29-30 April

Alla medlemmar med vinterplats hos SSB kommer i dagarna att få en personlig kallelse till sjösättning via email. Din eller din ersättares närvaru är obligatorisk när din båt sjösätts. Om du behöver en ersättare men inte lyckas ordna det, meddela SSB snarast..

De som inte ska delta i sjösättningen bör helst inte befinna sig i Brunnsviken dessa två dagar. Men du kan komma snabbt förbi för att hämta din matrikel och getfotenmärket om du inte gör det en annan dag.

 

Se texten i kallelsen längre ner med regler och information om hur det går till!

Om du inte fått personlig kallelse, kontakta vår Hamnkapten i god tid före sjösättningen! Sök dock först efter meddelandet i din SPAM-korg eller annanstans dit ditt mailsystem kan ha automatiskt sorterat in det. Se e-postformulär och telefonnummer i menyn Kontakt eller inloggad som medlem se Medlemsmeny - Funktionärer.

Sjösättningslistor:

Listor med tidpunkter för alla båtar med tider får du via ytterligare ett email, men du kan se dem även i BAS. Om du loggar in som medlem i www.ssb.nu så finns lista även via denna länk Sjösättning Tider för varje båt och medlem. Utan inloggning syns inget via länken.

Boka tid för arbetsplikt för att hjälpa till, dock INTE samtidigt som din båt ska sjösättas:

Boka tid, framför allt i arbetslag för sjösättning, men även för administrativa arbetsuppgifter under sjösättningen. Även medlem utan båt på land kan anmäla sig, det räknas som arbetsplikt. Via http://bas.batunionen.se   "Min Sida (medlem)" - "Boka Pass" - "Sjösättning" bokar du ditt pass.

Tanken är att arbetslagen ska bli duktiga och kunna sin uppgift bra, så att sjösättningen kan ske så smidigt, säkert och ansvarsfullt som möjligt. Därför önskar vi att flera personer med erfarenhet återkommer i arbetslagen varje år och att nya tillkommer för att lära sig. Tänk på ansvaret att ingen båt skadas. Ingen i arbetslaget får ha några symptom som snuva, hosta, feber etc. Meddela då att du måste avstå.

Matrikel och Märken delas ut:

Vid anmälan i klubbhuset delas årets Matrikel och Märket för Getfoten. Medlem vars båt inte sjösätts i Brunnsviken, kan även komma till Brunnsviken någon annan dag efter sjösättningen för att hämta matrikel och märke. Kontakta Hamnkapten, Ordföranden eller Kassören. Det gäller även om du behöver köpa en ny vimpel.

I efterhand städning:

Veckan efter sjösättningen måste alla flytta sitt pallningsmaterial till bestämda platser - det finns en karta vid klubbhuset: Allt ska ställas längst med, men 1 . 2 meter ifrån, staketet..

Sedan kommer vi att ha en städdag i Brunnsvikn söndagen den 21 maj. Inför denna kommer en kallelse att skickas ut och då ska hamnområdet städas.

Mer detaljer finns i kallelsen, men nedan är generell information.

________________________________________

Vi ber dig att vara extra uppmärksam på reglerna som följer.

 • Båten måste vara klar för att sjösättas innan fredag 28:e april kl 12:00
  • Namn och mobilnr på kontakt person som närvarar vid sjösättningen väl synligt på akter bock/stötta.
  • Markera var slingbanden ska placeras
  • Lång förtamp hängande fäst i fören

 • Båtarna i sjön kring kajerna i Brunnsviken måste flyttas undan innan sjösättningen.
 • Vi börjar med båtar runt klubbhuset, sedan båtar som ligger på Bellevuekajen. Men vi har två kranar så vi börjar även med stora båtar på stora kajen .På söndag resten av båtarna på stora hamnplanen.
 • Giltig båtförsäkring är obligatoriskt. Ta med försäkringsbeviset.
 • Kom i god tid till sjösättningen. Sen ankomst innebär att alla som skall i efter dig får vänta på dig

 • Ankomst/Anmälan:
  • Anmäl dig vid vid ankomst i klubbhuset, ange båtägarens namn, bricknummer, båtnamn alt båttyp, hämta matrikel och märke.
  • Om du har obetalda avgifter till klubben, måste dessa betalas före sjösättningen.
  • Håll avstånd till området där sjösättningsarbete utförs, till det blir dags för din båt.

 • För säkerhets skull:
  • Arbetsledningens anvisningar måste ovillkorligen följas
  • Det är förbjudet att vistas inom kranens arbetsområde

 • Om du är sjuk, stanna hemma! Be någon annan ansvara för din båt.
 • När din tid närmar sig, gå i närheten av din båt och vänta på din tur. Håll avstånd till arbetslaget!
 • Lämna helst klubbområdet efter sjösättningen.
 • Under sjösättningen får inga master ligga vid Bellevuekajen.
 • Förtöjning vid piren kräver föranmälan (till Hamnkapten)


OBS! OBS! OBS!
Var vänlig respektera de avspärrningar som kommer att finnas på vägen utanför området! Dessa är till för att säkerställa mobilkranens framfart och kommer att ställas ut redan under torsdagen och tas bort söndag kväll när kranen farit. Vänligen respektera även att det råder strikt bilförbud inne på området under perioden fredag till söndag!

Väl mött vid sjösättningen hälsar sjösättnings-kommittén med hamnkapten Gunnar i spetsen

________________________________________