Segel Sällskapet Brunnsvikens medlemmar kallas till:

Medlemsmöte torsdagen den 8 juni 2023 kl 19.00 i klubbhuset, Brunnsviksvägen 8, Stockholm.

Dessförinnan kl 18:00 är nya medlemmar välkomna för nya-medlemmar-möte med styrelsen och varandra.

Kallelse med dagordning för medlemsmötet har sänts ut via e-post till medlemmarna.

Alternativt logga in i www.ssb.nu som medlem och läs kallelsen i medlemsarkivet under år 2023. Länk rill Medlemsarkivet

Vi är en ideell förening och det förväntas att medlemmarna aktivt engagerar sig och infinner sig på medlemsmöten.

Välkomna / Styrelsen SSB