Nu har det "framework", som www.ssb.nu bygger på, Joomla, genomgått en stor uppdatering, varför vi behövde byta till kompatibla delar, vilket medfört flera ändringar i layout. Det har tagit några dagar. Hoppas allt fungerar nu.